csi moordspel

Moorddiner CSI Crime Time

 • LivingTale moordspelen:altijd met veel acteurs
 • spannendveel verdachten (acteurs) om te ondervragen
 • interactiefzelf acteurs ondervragen is leuk!
 • intrigerend:realistisch plot vol soap
 • interactiefverzamel bewijsmateriaal
 • dus:achterhaal wie de moordenaar is
 • spannendachterhaal wie welk motief heeft
 • intrigerend:de ontknoping met veel theater
 • theater is altijd dichtbij:met 5 acteurs
 • locatie:in horeca of uw eigen pand
 • gezellig aan tafel, maar:ook leuk zonder maaltijd!een echt detective moorddiner

Gisteren is Sir John vermoord, maar door wie?
Er zijn gewoon teveel verdachten die allemaal een motief hebben.
Maar welk motief past bij wie?

Door verdachten te ondervragen en bewijsmateriaal te verzamelen tracht u daar achter te komen. En natuurlijk ontmaskert u de echte moordenaar.
Een spel voor de echt grote groepen!
Per persoon laag geprijsd.

csi moordspel

spelgegeven

Inspecteur Netelmans staart peinzend voor zich uit. Gisteren is Sir John vermoord.
En nu al weet hij niet meer hoe hij deze gruwelijke misdaad moet oplossen.
Er zijn gewoon te veel verdachten. En die verdachten hebben allemaal verschillende motieven voor het plegen van de moord. Tenminste: zo lijkt het.
In ieder geval proberen ze hem stuk voor stuk een oor aan te naaien.
Maar wacht: vandaag komen niet alleen alle verdachten op het afscheid van Sir John, maar ook heel veel vrienden en bekenden van hem. Tegen hen worden de verdachten wellicht wèl loslippig. Te meer daar het eigenlijk meer een feest is, in plaats van een herdenkingsbijeenkomst.
Sir John had het zelf al georganiseerd. Hij was zo verzot op het geven van feesten, dat hij dit feest, ondanks zijn voortijdig overlijden, zeker zelf ook zou hebben laten doorgaan.....

speldoel

Iedere (diner)tafel met gasten vormt een groep. Iedere groep krijgt de uitdaging om uit te zoeken welk motief bij welke verdachte hoort.
csi moorddiner
Twee motieven zelfs voor iedere acteur, want de Lord was weinig geliefd.
Voor iedere goede koppeling tussen motief en acteur krijgt de groep 1 punt.
Weet een groep ook nog welke verdachte werkelijk de moord gepleegd heeft, dan levert dat bonuspunten op.
De groep met de meeste punten wint.

spel

De inspecteur opent het spel met een kort resumé over de moord die gisteren heeft plaatsgevonden.
Hij haalt daarna de verdachten één voor één naar voren en beschuldigt hen van het plegen van de moord. Natuurlijk ontkent iedereen ten stelligste. Ze hielden van de Lord. Echt waar...

Nadat hij alle gasten verzocht heeft om hem bij te staan bij het ontrafelen van de moord, en uitgelegd heeft wat er van hen verwacht wordt, nodigt hij iedere tafel uit om te overleggen hoe ze dat zullen aan gaan pakken.


moorddiner


moorddiner

ondervragen is leuk
Onderling overleg is zeker aan te bevelen omdat al snel aan iedere tafel een verdachte verschijnt om ondervraagt te worden.
Bij iedere tafel komen in totaal twee of drie verdachten langs, en men heeft telkens een kwartier voor de ondervraging.
Daarbij geldt één belangrijk voordeel ten opzichte van de inspecteur: de verdachten moeten de waarheid spreken en alleen in sommige gevallen mogen ze zich op hun zwijgrecht beroepen.

persconferenties & politieonderzoeken
Daarnaast geven de verdachten persconferenties, waar steeds twee vertegenwoordigers van een aantal tafels uitgenodigd worden om vragen te stellen.
Of het hun lukt de verdachte met een spervuur aan vragen zo in het nauw te drijven dat hij of zij spontaan de misdaad bekent? Wie weet!

Tegelijkertijd krijgen de deelnemers die niet naar de persconferentie zijn gegaan de gelegenheid om een aantal rapporten van politie onderzoeken aan te vragen: 3 van de meer dan 25 beschikbare per keer.
Denk aan onderzoeken naar het testament, alibi's en huiszoekingen. Ook daarbij is een goede tactiek gewenst.

subtiel toneelspel
Tenslotte is het aan te raden altijd de ogen open te houden.
Want ook bij de kleine ontmoetingen tussen de verdachten, met name tussen de rondes, valt veel te genieten.
En te deduceren!
Want de onderlinge relaties tussen de verdachten -zoals bij elke moord- zijn ook hier van groot belang.

ontknoping

Als iedere tafel zijn beschuldigingen op papier heeft gezet (door middel van een gemakkelijk in te vullen lijst) volgt de ontknoping.
Onder leiding van de inspecteur vindt een reconstructie van het misdrijf plaats. Eerst wordt duidelijk wie welk motief had. Om bij de moord te eindigen....

moorddiner


moorddiner


moorddiner

csi speuren

CSI: dat staat voor Crime Scene Investigation. Officieel doen die dus alleen technisch onderzoek. In dit spel kunt u inderdaad alle technische onderzoekingen laten doen die u kunt bedenken -dus natuurlijk ook DNA onderzoek. Maar ook csi onderzoek naar vingerafdrukken bijvoorbeeld en naar het moordwapen.
Maar we denken eigenlijk dat u veel meer wilt dan dat. Dat u als csi moorddiner onderzoeker ook verdachten wilt ondervragen. Hun motieven wilt onderzoeken. Werk dat in het echt helemaal niet door csi onderzoekers wordt ververricht. Maar wees gerust: wèl in ons csi moorddiner!
Belangrijker echter is dat in dit spel de plot niet alleen helemaal klopt, maar dat u ook alles kunt achterhalen. Door de verdachten te ondervragen, en ieders reacties onder een vergrootglas te leggen, bijvoorbeeld.
En eigenlijk denken we dat -wanneer u op zoek bent naar een csi moorddiner- u precies dàt bedoelt. Geen flauwe plots of dubbelrollen hier, maar echt speurwerk...


extra: act tijdens ontvangst

De sfeer wordt reeds gezet bij het binnendruppelen van de gasten. De acteurs (in rol) vangen de deelnemers op bij binnenkomst en begeleiden ze in groepen naar hun tafel.
Ondertussen maken ze de gasten deelgenoot van hun relatie en gevoelens jegens wijlen de Lord.
Het gaat er allemaal heel vriendelijk aan toe: immers, over de doden niets dan goeds. Maar als de verdachten elkaar toevallig ontmoeten kunnen ze zich helaas niet meer beheersen en tonen ze hun ware aard. Nou ja, helaas....
extra tijd: 30 - 60 minuten
geringe meerprijs

info

groepen van 30 tot 60 personen
6 - 10 tafels
maximum aantal deelnemers per tafel: 8
tijdsduur: ± 3 uur

voor groepen van 60 - 240 deelnemers:
motief voor moord


offerte in 9 sec printversie  spelinfo locatie & info info aanvraag foto's overzichts­folder


lees meer
The FeedbackCompany
lees meer
The FeedbackCompany


google trefwoorden

CSI moorddiner

Moorddiner: een realistisch moordplot met veel puzzelen

CSI Moorddiner: alle verdachten hebben een moordmotief, maar wie heeft welk motief?
Dit moorddiner zijn de verdachten acteurs
Het wordt geleid door een moorddiner inspecteur, ook een acteur.
Het csi moorddiner: zelf ondervragen is leuk.

CSI spel Moorddiner

Beantwoord als team de belangrijkste vraag van ieder moorddiner:
wie is de moorddiner moordenaar?
wie wordt benoemd tot CSI Moorddiner Inspecteur Eerste Klas!

Alle verdachyten hebben een moordmotief

Veel doen een moordpoging. Maar één van hen heeft het echt gedaan.
een moorddiner in horeca of uw eigen pand
dit moorddiner: ook leuk zonder maaltijd!

ieder csi spel een realistisch plot vol soap

echt speuren is de bedoeling in ons csi moorddiner!
ook geschikt als teambuilding moorddiner